Velikonoční prázdniny

O velikonočních prázdninách od 6. do 10. dubna 2023 tréninky nejsou. Užijte si volna.