Historie

Začátek atletiky v Novém Jičíně, tehdy ještě lehké atletiky, se datuje od roku 1964. Velkou zásluhu na vzniku atletiky v našem městě měl profesor Stanislav Peška. Později na jeho práci navázali trenéři Jan Špurek, Miroslav Gold a Pavel Svoboda.

Po stagnaci v osmdesátých letech a atletika ve městě opět úspěšně rozvíjela a to díky Venjaminu Lebeďevovi, který od roku 2002 nejenom vedl, ale také trénoval v atletickém clubu pod hlavičkou AC Nový Jičín. V té době už v klubu působili také trenéři Milan Konečný a Karel David.

V roce 2013 navázal na jeho odkaz atletický oddíl SVČ Fokus Nový Jičín, který funguje dodnes. Mezi úspěšné trenéry tohoto oddílu patří Milan Konečný, Irena Šádková a Darina Krausová.

Po rekonstrukci letního stadionu, která proběhla v roce 2020, byl v roce 2021 obnoven atletický oddíl v rámci TJ Nový Jičín, který ukončí svou činnost k 31. 12. 2022.

Dne 11. října 2022 vznikl spolek Atletika Nový Jičín z. s. zapsaním u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 20433 a ve čtvrtek 13. října 2022 byl přijat do Českého atletického svazu.