Atletický stadion máme uklizený

Děkuji všem účastníkům dnešního jarního úklidu, kterých se na našem stadionu sešlo téměř dvacet. Děkuji dětem za jejich pracovitost a samostatnost a taky všem dospělým. V dnešní slunečný den se nám podařilo uklidit tartanovou dráhu, umýt doskočiště skoku dalekého a doskočiště skoku vysokého. Posbírali jsme nečistoty v sektoru vrhu koulí. Nakonec se podařilo uklidit také tři mobilní tribuny. Nově zrekonstruovaný novojičínský stadion je tak přichystán na své první závody s názvem „Jarní ovál“, které se uskuteční v sobotu 2. dubna 2022.Ještě jednou děkujeme všem účastníkům dnešní akce.

JARNÍ OVÁL

Atletický oddíl TJ Nový Jičín a SVČ Fokus Nový Jičín pořádají v sobotu 2. dubna od 10 hodin běžecké závody Jarní ovál. Závody proběhnou na atletickém stadionu. Tento závod je první v rámci Novojičínské běžecké ligy, která je otevřena pro všechny věkové kategorie. Startovné: děti zdarma, dospělí 100,- Kč. Více informací na https://www.atletikanj.cz/novojicinska-bezecka-liga/

Běhání veřejnosti – kondiční běh

Od pondělí 28. března 2022 bude atletický stadion k dispozici veřejnosti vždy v pondělí od 16:30 do 18:30 hodin a úterý a čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin. Vstup na tartanovou dráhu bude zpoplatněn 20,- Kč za den. Více informací najdete na www.atletikanj.cz, včetně provozního řádu stadionu.

Vstup bude veřejnosti povolen pouze ve sportovní obuvi. Pokud se rozhodnete použít tretry, délka hřebů by neměla přesáhnout 9mm. Pro veřejnost bude k dispozici vždy pouze atletický ovál. Sektory výšky, dálky, hodu oštěpem a vrhu kouli nebudou pro veřejnost dostupné. Zakázáno je také vstupovat na travnaté fotbalové hřiště.

Pondělí16:30 – 18:30 hodin
Úterý a čtvrtek17:00 – 19:00 hodin
Cena:20,- Kč / den
Informace:734 287 205