Atletika Nový Jičín opět po roce rozdávala kapry

V pátek 23. prosince jsme dovezli celkem 63 kaprů (o 10 více jak v loňském roce), které jsme rozdali vítězům Vánočního trojboje, našim trenérům a našim skvělým partnerům, bez kterých by Atletika Nový Jičín nemohla fungovat. Jednoho kapra jsme dali také výherci tipovací soutěže, který uhodl přesný počet dovezených kaprů. Výhercem se stal pan Mirek Janyška, gratulujeme.

Běh o vánočního kapra 2022

Ve čtvrtek 22. prosince 2022 se na Masarykově náměstí v Novém Jičíně konal 9. ročník Běhu o vánočního kapra. Poslední sedmý závod Novojičínské běžecké ligy byl součástí Adventního jarmarku, proto startovné bylo pro všechny účastníky zdarma. Celkem se závodů zúčastnilo 96 dětí a 26 dospělých. Všichni si v cíli odnesli domů keramického kapříka. Nejlepší tři obdrželi drobné ceny a vítězové jednotlivých kategorií poukazy na vánočního kapra, kterého si vyzvedli v pátek na atletickém stadionu.

Hlavním partnerem závodu je tradičně město Nový Jičín, dalšími partnery jsou SVČ Fokus Nový Jičín, Atletika Nový Jičín a městská policie, která pomáhala zajistit bezpečnost při závodění.

Výsledky najdete ZDE

Město Nový Jičín finančně podpořilo Atletiku Nový Jičín

V pondělí 19. prosince 2022 schválilo zastupitelstvo města Nový Jičín individuální dotaci pro náš oddíl ve výši 200 000,- Kč. Tento předčasný vánoční dárek využijeme v roce 2023 na nákup materiálního vybavení, startovné na závodech, pronájem tělocvičen v zimním období, pořádání Novojičínské běžecké ligy, odměny pro rozhodčí a pořadatele závodů a také na finanční ohodnocení našich skvělých trenérů.

Děkuji městu Nový Jičín za podporu našeho oddílu, který má v současné době 170 členů mladších 20 let a 16 trenérů.

Pavel Sedlář

Předseda Atletiky Nový Jičín z. s.

PF 2023

Všem členům Atletiky Nový Jičín, našim partnerům a příznivcům přejeme šťastné prožití Vánoc a úspěšný skok do roku 2023.

Trenéři atletiky

VÁNOČNÍ TROJBOJ – VÝSLEDKY

V úterý 13. prosince a ve čtvrtek 15. prosince probíhal v Hale ABC Vánoční trojboj, který se skládal z hodu raketkou, skoku z místa a člunkového běhu na 4 x 10 metrů. Naše atletky a atleti soutěžili v deseti kategoriích, kdy nejlepší 3 z každé kategorie získají živého vánočního kapra. Živí kapři se budou vydávat v pátek 23. prosince od 7:30 do 16:00 hodin na atletickém stadionem.

Běh o vánočního kapra

Ve čtvrtek 22. prosince 2022 nás čeká poslední sedmý závod Novojičínské běžecké ligy, kterým bude Běh o vánočního kapra. Závod, který pořádají SVČ Fokus Nový Jičín a Atletika Nový Jičín, se uskuteční na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Protože je součástí Adventního jarmarku, startovné je pro všechny závodníky zdarma.

Všichni účastníci obdrží v cíli keramického kapříka, vítězové jednotlivých kategorií obdrží poukaz na vánočního kapra, kterého si budou moci vyzvednout v pátek 23. prosince od 7:30 do 16:00 hodin na atletickém stadionu v Novém Jičíně.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

15:45 – 16:50 – registrace dětí
17:00 – start první kategorie dětí
17:00 – 17:50 – registrace dospělých
18:10 – start dospělých
18:20 – vyhlášení výsledků dětí a dospělých