Členské příspěvky

Členské příspěvky školní rok 2022/2023

Členské příspěvky jsou v období od 1. září 2022 do 30. června 2023 stanoveny takto:

pro kategorie trénující dvakrát a třikrát týdně 2400,- Kč (možnost rozdělení na pololetí 1200,- Kč a 1200,- Kč)

kategorie, která trénuje jednou týdně, má příspěvky 1700,- Kč (možnost rozdělení na pololetí 850,- Kč a 850,- Kč)

Splatnost: 1. pololetí do konce září, 2. pololetí do konce února

U sourozenců platí příspěvek v plné výši jen jedno z dětí, druhé platí polovinu. V plné výši se platí vždy vyšší z obou částek. V případě tří dětí je sleva po domluvě s předsedou oddílu. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu. Údaje pro platbu najdete níže.

Příspěvek se platí za školní rok, nikoliv za odchozené tréninky. Pokud by nastalo přerušení činnosti z důvodu Covidu, příspěvky se budou vracet v poměrné výši.

Údaje pro platbu:

Číslo účtu – 44407777/2010

Variabilní symbol – datum narození sportovce

Poznámka pro příjemce – jméno a příjmení sportovce