DRUŽSTVA

Cílem atletického oddílu není prioritně vychovat profesionální atlety, ale klademe důraz na pestrost a rozmanitost tréninku. Naším cílem je podpořit u dětí všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností, protože k tomu je atletika ideální aport. K základním atletickým dovednostem přidáme i základy gymnastiky a míčových her tak, aby se do budoucna děti mohly zaměřit i na jakýkoliv jiný sport a zůstaly u něj výkonnostně nebo rekreačně, i když nejvíce nás potěší, když zůstanou právě u atletiky.

Do atletické přípravky přijímáme všechny děti od sedmi let, výjimečně i mladší, které projeví zájem, nedělá se talentový výběr.

Při tréninku malých atletů běháme, skáčeme, házíme, soutěžíme – to vše hravou formou. Je používáno nářadí, náčiní a pomůcky uzpůsobené jejich věku. Kromě základního nářadí a náčiní, které děti znají z tělocviku, používáme i speciální dětské atletické sady – oštěpy, disky, raketky, překážky, doskočiště. V zimním období máme tréninky v tělocvičně, kde se věnujeme kromě atletické přípravy také míčovým hrám a základům gymnastiky.