Jak se stát členem

Pro přihlášení a registraci do Atletika Nový Jičín z. s. vyplňte prosím přihlášku. Spolu s vyplněnou a podepsanou přihláškou doneste také, potvrzení o lékařské prohlídce.

Předběžnou přihlášku do Atletika Nový Jičín z. s. najdete zde: