Představujeme nového partnera oddílu

S radostí Vám představujeme nového partnera, který se rozhodl podpořit atletiku v Novém Jičíně.

Základní škola Galaxie je soukromou základní školou v Novém Jičíně, která byla založena v roce 2014 Hankou Skočkovou a Danielem Fojtíkem. Galaxie je v letošním školním roce poprvé kompletní s devíti třídami. Snaží se vytvořit dětem takové prostředí, které jim umožní rozvíjet jejich přirozenou tvořivost a uspokojovat jejich zvídavost.

Cílem Galaxie je, aby si děti osvojily pozitivní vztah k učení, a tím i motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Důležité je smysluplné učení a samostatné myšlení dětí. Proces učení je pro ně stejně důležitý jako jeho výsledek, proto učitelé a celé vedení poskytují dětem rozmanité zdroje a metody učení. Galaxie nabízí dětem vzdělání odpovídající potřebám, schopnostem a zájmům.

Moc děkujeme základní škole Galaxii za podporu.

www.skolagalaxie.cz