Atletický stadion se otevírá veřejnosti

V úterý 18. května 2021, se otevírá atletický stadion pro širokou veřejnost za podmínek, které stanovilo ministerstvo zdravotnictví a ty jsou, že se zakazuje přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorech venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.). Záchody přístupné budou. Věci si budete moci odložit na tribuně.

Atletická dráha bude k dispozici v úterý, ve čtvrtek a v sobotu vždy od 17:30 do 19:30 hodin. Vstup na tartanovou dráhu bude zpoplatněn 20,- Kč za den. Více informací a aktuální informace k rozvolnění najdete na www.atletikanj.cz, včetně provozního řádu stadionu.

Vstup bude veřejnosti povolen pouze ve sportovní obuvi. Pokud se rozhodnete použít tretry, délka hřebů by neměla přesáhnout 9mm. Pro veřejnost bude k dispozici vždy pouze atletický ovál. Prosíme návštěvníky, aby nepoužívali první dráhu, která je nejvíce zatěžována (toto je doporučení, ne zákaz). Sektory výšky, dálky, hodu oštěpem a vrhu kouli nebudou pro veřejnost dostupné. Zakázáno je také vstupovat na travnaté fotbalové hřiště.