Návštěvní řád

1. Do prostoru tribuny a na plochu stadionu je povolen vstup pouze hráčům, závodníkům jen v doprovodu trenérů a vedoucích družstev.

2. Doprovodu (rodiče, prarodiče apod.) je vstup do tribuny a na plochu stadionu zakázán

3. Doprovodu je vyhrazeno místo na tribunách.

4. Režim využití travnaté plochy a atletické dráhy a atletických sektorů je řízen a schvalován vedoucí TVZ a provozním pracovníkem TJ.

5. Plochy stadionu je možné využívat zásadně jen v souladu s tréninkovým plánem schváleným vedoucí TVZ (kopaná, atletika, školy).

6. Vstup na travnatou plochu a atletickou plochu je povolen pouze a jen v odpovídající sportovní obuvi.

7. Družstva kopané smí využít atletickou dráhu jen v běžecké obuvi, vstup v kopačkách je zakázán.

8. Atleti mohou travnatou plochu využívat výjimečně jen po domluvě s vedoucí TVZ.

9. Délka hřebů treter je povolena maximálně 9 mm.

10. Po ukončení tréninků či zápasů trenéři zajistí úklid ploch a uložení tréninkových pomůcek.

11. Pro konání mistrovských zápasů a atletických závodů musí být určen Hlavní pořadatel ze strany domácího klubu, který zodpovídá za dodržování podrobného Provozního řádu.

12. Do vnitřního prostoru stadionu a tribuny je zákaz vstupu s koly, kočárky, in-liny, koloběžkami a se zvířaty.

13. Vnitřní prostor tribuny a celý prostor stadionu včetně hlediště tribuny je monitorován kamerami s ukládáním záznamu.

14. Pro veřejnost budou vyhrazeny hodiny k využití pouze atletické dráhy za podmínky použití vhodné běžecké obuvi.

15. Pohyb veřejnosti po atletické dráze bude řídit pověřený pracovník TJ.

16. Podrobný Provozní řád je umístěn ve vestibulu tribuny a je závazný pro všechny uživatele tribuny a vnitřní plochy stadionu.

17. Škody způsobené uživateli budou TJ po vyčíslení v plné míře vymáhány po škůdci.

SEKTORY ATLETICKÝCH DISCIPLÍN

1. Vstup na plochu dráhy a sektorů je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi (ne v kopačkách).

2. Tretry jsou povoleny s hroty max. délky 9 mm.

3. K tréninku nebo výuce TV využívejte rovnoměrně i protilehlou rovinku.

4. Doskočiště skoku do dálky není pískoviště! Jiné užívání než pro závody, trénink a výuku TV je zakázáno.

5. Po ukončení tréninku nebo výuky TV uveďte dráhu, sektory i náčiní do původního stavu (zakrýt doskočiště, zakrýt sektor koule, uklidit překážky na původní místo, zamést písek okolo doskočiště, odnést odpadky apod.).

6. Mimo závody, atletický trénink a výuku TV je jakékoliv užívání doskočiště skoku do výšky zakázáno.

7. Vstup na plochu dráhy, sektorů a hřiště s kolem, kočárkem a kolečkovými bruslemi není povolen.

8. Na dráhu, sektory a na vnitřní hřiště je zakázán vstup se zvířaty.

9. Dráha může být uzavřena během přípravy na závody.

10. Míčové hry na dráze i sektorech nejsou povoleny.

11. Před vstupem na dráhu i sektory vyhoď žvýkačku do koše.